2693051019 Λακκόπετρα, Αχαΐας alatzaschips@yahoo.gr